Karaboğa Hukuk & Danışmanlık, ceza yargılamalarının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müvekkillerine hizmet vermektedir. Hukuk büromuz adli mercilere intikal eden olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda, Sulh Ceza Hakimliklerince verilen kararlara karşı itiraz süreçlerinde, Asliye ve Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan ceza davalarında yer alarak müvekkillerinin menfaatleri korumaktadır.

Ceza Hukuku alanındaki ceza avukatları ile mesleklerini icra eden hukuk büromuz, müvekkillerinin olası hak kayıplarını önleyebilmek ve müvekkilleri aleyhine toplanan hukuka aykırı delillerin hükme esas alınmaması için gerekli çalışmaları yapmakktadır.

Suç işleyen kişi ile cezalandırma yetkisine sahip olan devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen Ceza Hukuku, Kamu Hukuku’nun bir dalı olarak kendisini göstermekte olup; Devlet, elinde bulundurduğu bu cezalandırma yetkisini; anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanmak zorundadır. İşlenen suç sebebiyle failin özgürlük hakkının kısıtlanması mümkün olabileceğinden; ceza yargılamasının her aşamasında kanunilik ilkesi, kıyas yasağı, ceza sorumluluğunun şahsiliği, orantılılık, hukuka aykırı delil yasağı gibi ilkelere uygun olarak yargılamanın tamamlanması ve kararın verilmesi gerekmektedir. Bu sebeple failin adli merciler karşısında kendisini bir ceza avukatı ile birlikte savunması herzaman faydalı olacaktır.