Av.Mahir Karaboğa

Av.Mahir Karaboğa

Kurucu Ortak

Avukat Mahir Karaboğa, 1984 yılı/Mardin doğumludur. İlköğretim, ortaokul ve liseyi Mardin ilinde tamamladıktan sonra 2003 yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk eğitimi almıştır. Hukuk fakültesinden 2007 yılında mezun olduktan sonra Ankara Barosu’nda avukatlık stajını yapmıştır. Kısa bir süre Ankara ilinde avukatlık mesleğini yaptıktan sonra Karaboğa Hukuk ve Danışmanlık Bürosunu kurmuştur. Mesleğe başladığı 2008 yılından bugüne kadar çeşitli hukuk alanlarında çalışmaları olup, ilkeli, dürüst ve disiplinli bir anlayışla avukatlık mesleğinin yapılması gerektiğine inanır. İlerleyen teknoloji ve oluşan modern toplumda, avukatların müvekkilleri için yaşanacak hukuki problem öncesi önleyici bir tedbir konumunda olduğu ve  haksızlığınbiz paylaştıkçainsanlarımız ise haklarını öğrenerek hak mücadelesi verdikçe ortadan kalkacağı inancını taşımaktadır.

Uzmanlık alanları;

-Şirketler ve Ticaret Hukuku,

-Ticari Uyuşmazlıklarda Arabulucu Görüşmeleri,

-Sözleşme Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması,

-Medeni Hukuk İhtilafları (Boşanma, Mal Rejimi, Nafaka, Velayet vs davaları),

-Tazminat Hukuku, Alacak Davaları,

-Sigorta Davaları, Tahkim,

-Gayrimenkul Hukuku (Tapu İptal ve Tescil Davaları, İpotek İşlemleri),

-Kambiyo Senetleri, OSB Mevzuatı,

-Kira Sözleşmeleri,

-Ceza Hukuku ve İdare Hukuku,

alanları başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık mesleğini yapmaktadır.

Konuştuğu Diller ;

Türkçe, Kürtçe, İngilizce

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Şimdi Ara Canlı Yardım