Faliyet Alanlarımız

Şirketler ve Ticaret Hukuku,

 (Hukuki Danışmanlık, Ticari Sözleşmeler, Şirket Genel Kurulunun Yapılması, Şirket Kurulması, Sermaye Artırımları/İndirimleri)

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabulucu Görüşmeleri,

Sözleşme Hukuku

(Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Satış Vaadi Sözleşmesi, Aracılık/Komisyon Sözleşmeleri, Ticari Alışveriş Sözleşmeleri ve Her Türlü Hukuki Sözleşmeler)

Kişisel Verilerin Korunması,

(KVK Danışmanlığı, KVKK Eğitimi)

Medeni Hukuk İhtilafları

(Boşanma, Maddi ve Manevi Tazminat, Miras, Mirastan Mal Kaçırma, Mal Rejimi, Mal Paylaşımı, Nafaka, Velayet vs davaları),

Tazminat Hukuku, Alacak Davaları,

(Haksız Fiilden Kaynaklı Maddi-Manevi Tazminat Davaları, Sözleşmeden veya Herhangi Bir Belgeden Kaynaklı Alacak Davaları)

Sigorta Davaları, Tahkim,

(Trafik Kazalarından Kaynaklı Maddi-Manevi Tazminat Davaları)

Gayrimenkul Hukuku

(Tapu İptal ve Tescil Davaları, Muris Muvazaası, Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması, İşgal (ecrimisil) Davası, Önalım (Şufa) Davası, Ortaklığın Giderilmesi Davası, İpotek İşlemleri),

OSB (Organize Sanayi Bölgesi) Mevzuatı,

Kira Sözleşmeleri

 (İşyeri, konut ve AVM Sözleşmeleri, Tahliye Davaları)

Ceza Hukuku

(Asliye Ceza ve Ağır Ceza Davaları, Soruşturma Aşamasında Şüpheli ve Kovuşturma Aşamasında Sanık Müdafiliği, Mağdur Vekilliği)

İdare Hukuku

 ( İptal ve Tam Yargı Davaları, Doktor veya Hastane Hatasından kaynaklı Maddi-Manevi Tazminat Davaları)

İcra ve İflas Hukuku, Her Türlü İcra Takipleri

Bankacılık Mevzuatı

 (Temerrüde Düşmüş Krediler için Banka ile Görüşme)

İş Hukuku,

 (İşçi Alacakları, İşe İade Davaları, Hizmet Tespiti Davaları, İş Kazalarından kaynaklı Maddi-Manevi Tazminat Davaları)

Milletlerarası Hukuk,

 (Vatandaşlık ve İkamet İşlemleri)

Marka ve Patent Hukuku

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru

(Davaları, Tazminat, Hak İhlalleri)

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Şimdi Ara Canlı Yardım