Karaboğa Hukuk & Danışmanlık, işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilafların çözüme kavuşturulması aşamalarında işçi ve işveren vekilliği yapmaktadır. Hukuk büromuz İş Kanunu mevzuatı çerçevesinde; işveren vekilliği açısından işçilerle yapılacak olan iş sözleşmelerinin hazırlanması, borç ve yükümlülüklerini ihlal eden işçilere karşı ihtarnamelerin hazırlanması, arabuluculuk görüşmelerine katılımı ve ikame edilen davaların takibi aşamalarında işveren avukatı olarak müvekkillerine hizmet vermektedir.

Hukuk büromuz aynı zamanda işçi avukatı olarak; haksız olarak iş akdi sonlandıran işçilerin taraflarına ödenmeyen kıdem ve ihbar tazminatları, fazla mesai ücretleri ve sair alacak kalemlerinin tahsili aşamalarında arabuluculuk ve dava takibi süreçlerinde, sigortasız olarak çalıştırılan işçilerin çalıştığı dönemin sigortalı sayılması için gerekli dava aşamalarında hukuki süreçleri takip etmektedir.