Karaboğa Hukuk & Danışmanlık, yerli ve yabancı birçok şirkete geniş bir hukuki yelpazede dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Vekili olduğu şirketlerin menfaatleri korumak adına; yapacakları her bir ticari sözleşme, iş sözleşmesi, acentalık sözleşmesi gibi sözleşmeleri kendisi hazırlamakta akabinde müvekkillerine göndererek şirketlerin ekonomik menfaatlerini koruyabilmeyi ve ticari yaşamlarında ortaya çıkabilecek muhtemel risklerini minimal seviyeye indirgemeyi hedeflemektedir.

Hukuk büromuz, Türkiye’de yerleşik şirketlerle birlikte; Orta Doğu’da, Avrupa’da ve Güney Amerika’da yerleşik olan ve Türkiye ile ticari ilişkileri bulunan şirketlere de hukuki danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir. Şirketlerin uluslararası ticareti ilgilendiren alanlarda imzalayacağı sözleşmelerin hazırlanması, revizesi, şirketlerde çalışan yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de bulunmaları ve çalışmaları için gerekli oturma, çalışma izninin alınması veya şartları varsa vatandaşlık başvurularının yapılması alanında da çalışmaktadır.

Hukuk büromuz, müvekkil şirketlerin genel kurul ve yönetim kurulu evraklarının hazırlanması, tasdiki, şube açılış, adres değişikliği, sermaye artırımı ve pay devrine ilişkin evrakların ilgili mevzuatlara uygun olarak tasdiki ve takibini de yapmaktadır.

Danışmanlık hizmetinin yanında müvekkil şirketlerin tarafı bulunduğu sözleşmeler veya aleyhlerine uygulanan idari/adli yaptırımlar sebebiyle gerekli dava süreçlerinde de faaliyet gösteren hukuk büromuz ticaret avukatı olarak da hizmet vermektedir. Örneğin; şirketin İşçilerle yapmış olduğu iş sözleşmeleri sebebiyle; işçilerin tazminat ve sair taleplerinin hukuka uygun olup olmadığı konusunda danışmanlık vermek; işçiler tarafından şirket aleyhine başlatılan adli süreçlerde arabuluculuk ve dava süreçlerinin takibini yapmak ve sonuçlandırmak; ticari sözleşmeler sebebiyle oluşabilecek hukuki ihtilaflar, ayıplı mal, borcun vadesinde ödenmemesi, yaşanan gecikme sebebiyle uğranılan zarar veya yoksun kalınan kar talepleri gibi birçok ticari dava alanında da çalışan hukuk büromuz ticaret avukatı hzimetini de sürdürmektedir.