Av. Mahir Karaboğa, 1984 yılı doğumludur. İlköğretim hayatını başarıyla tamamladıktan sonra 2003 yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmış ve 2007 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Ankara Barosu’nda avukatlık stajını yapan Mahir Karaboğa, stajının bitmesiyle kısa bir süre Ankara ilinde avukatlık mesleğini yapmış olup 2008 yılında Karaboğa Hukuk ve Danışmanlık Bürosunu kurmuş olup hali hazırda Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimi almaktadır.

Mesleğe başladığı günden bugüne kadar çeşitli hukuk alanlarında çalışmaları olmakla birlikte; ilkeli, dürüst ve disiplinli bir anlayışla avukatlık mesleğini icra etmektedir. İlerleyen teknoloji ve oluşan modern toplumda, avukatların müvekkiller açısından yaşanacakları hukuki problemler öncesi önleyici bir tedbir konumunda olduğu ve haksızlığın; biz paylaştıkça, insanlarımız ise haklarını öğrenerek hak mücadelesi verdikçe ortadan kalkacağı inancıyla çalışmalarına devam etmektedir.

Şirketler ve Ticaret Hukuku başta olmak üzere; Ceza Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, KVKK, Tazminat ve Sigorta Hukuku ve Medeni Hukuk’tan kaynaklanan ihtilaflar (boşanma, mal rejimi, nafaka, velayet vs.) üzerinde çalışmaktadır.