Karaboğa Hukuk & Danışmanlık, uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin ithalat ve ihracat işlemlerinin vergilendirilmesi, gümrük cezalarının ve ek tahakkuk kararlarının iptali aşamalarında müvekkillerine dava takibi ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Tacirlerin fiyat belirleme politikalarında doğrudan rol oynayan ve sıkça değişen mevzuattan dolayı tahakkuk ettirilen gümrük, ilave gümrük, katma değer vergileri ile anti damping ve ek mali yükümlülüklerin hangisinin uygulanması gerektiği bu noktada ciddi bir önem arz edip, gümrük idarelerince uygulanacak vergi yükümlülüklerinin dış ticaret mevzuatı kapsamında altyapısının olup olmadığı ancak detaylıca yapılacak mevzuat analizi sonucu ortaya çıkacaktır.

Vergi yükümlülüğüne tabi kişilerce yapılan işlemlerde, vergisel açıdan uyuşmazlık çıkması halinde, somut olaya göre 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu da uygulama alanı bulabilmektedir. İdarelerce tespiti yapılan ithalat ve ihracatların vergisel açından kayba sebebiyet vermesi durumunda ve ilgili işlem Kaçakçılık Kanununu da iştigal etmesi halinde, takip edilecek hukuki sürecin tespiti detaylıca incelenmeli ve sürecin takibi buna göre yapılmalıdır. Zira bu aşamada, izlenilecek olan hukuki süreç büyük önem arz etmektedir.

Hukuk Büromuz; gümrük avukatı olarak çözüm ortakları birlikte müvekkil şirketlerş aleyhine tahakkuk ettirilen Gümrük Cezaları ile Ek Tahakkuk Kararlarının iptali süreçlerinde öncelikli olarak karara sebebiyet veren olgunun hukuki analizini yapmakta; varılacak sonuca göre de itiraz, uzlaşma yahut dava yolunu tercih etmektedir.