Karaboğa Hukuk & Danışmanlık, kentsel yaşam gereği ihtiyaç duyulan ve günümüzde de hızla artan toplu yapılarda gerek kat maliklerinin gerekse site yönetiminin uyması gereken kural ve koşulları 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve sair mevzuata uygun olarak düzenleyip takibini yapmaktadır.

Toplu yapıların hızlı bir ivmeyle artması sonucunda kat maliklerinin birbirleriyle uyum içerisinde yaşaması kaçınılmaz olmuş, bu uyumun sağlanabilmesi adına da toplu yapılarda genel kurulların yapılması ve bir yönetimin bulunması kanuni bir zorunluluk haline gelmiştir. Hukuk büromuz kat maliklerinin uyum içerisinde yaşayabilmesi ve muhtemel ihtilafların önüne geçilebilmesi adına toplu yapılar bakımından; yönetim planının hazırlanması ve değiştirilmesi, genel kurul toplantılarının düzenlenmesi, kat maliklerinin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, toplantılardaki nisaplarının doğruluğunun saptanması, yöneticinin hak ve ödevleri, işletme projesinin hazırlanması ve sair hususlarda site yönetimi avukatı olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hukuk büromuz aynı zamanda, aidat ve yakıt alacaklarını ödemeyen kat maliklerine karşı kanuni düzenlemeler ışığında gecikme tazminatı ile birlikte gerekli icrai işlemleri de yapmaktadır.