Karaboğa Hukuk & Danışmanlık, küreselleşen dünya ile ticari yaşam yelpazesinin giderek genişlemesi neticesinde kaçınılmaz olan uluslararası mal ve hizmet ticaretinin ve buna ilişkin sözleşmelerin ilgili mevzuatlara uygun şekilde hazırlanması ve revize edilmesi aşamalarında faaliyet göstermektedir.

Uluslararası Ticaret Hukuku, hem özel hukukun hem de kamu hukukunun alanını iştigal etmektedir. Sözleşmeyi yapan tarafların gerçek veya tüzel kişi olmasından ve aralarında bir ihtilafın çıkması halinde davanın özel hukuk mahkemelerinde görülmesi gerektiğinden özel hukukun alanını iştigal ettiği gibi; yapılacak ticaret Devletin egemenliği altında bulunan gümrük müdürlükleri nezdinde gerçekleşmesi ve buna ilişkin birtakım vergilerin tahakkuk ettirilmesinden dolayı Uluslararası Ticaret Hukuku, kamu hukukunu da iştigal etmektedir. Bu sebeple uluslararası ticaretin alanına giren işlemlerde Gümrük ve Vergi Kanununun da detaylıca incelenmesi gerekmektedir.

Hukuk büromuz, yerli ve yabancı merkezli olan müvekkil şirketlerinin uluslararası platformda akdedeceği sözleşmelerin hazırlanması, revize edilmesi aşamalarında hukuki danışmanlık hizmeti vermekle birlikte, uluslararası ticaret avukatı olarak taraflar arasındaki ticari sözleşmenin türüne bağlı olarak (FOB, CFR, CIF… vs.) ticarete konu eşya üzerindeki ayıp ve zararın giderilmesi açısından da gerekli hukuki muameleleri yapmaktadır.