Sigorta Sözleşmesi ve Araç Değer Kaybı

     I.        Sigorta Sözleşmesi Nedir?

Sigorta sözleşmesi her iki tarafa borç yükleyen ve sürekli bir borç ilişkisi doğuran sözleşme niteliğindedir.  Sigortacının da sigorta ettireninde sözleşmenin asıl amacına hizmet edilebilmesi için karşılıklı olarak yükümlülüklerini gerektiği gibi ifa etmeleri gerekmektedir. Sigorta ettirenin borç mahiyetindeki yükümlülükleri ve görev niteliğini taşıyan yükümlülükleri mevcuttur. Sigortacının da sözleşme gereği teminat kapsamı her şeyden sorumluluğu ve sigorta ettirenin kusurundan kaynaklanan 3. Kişiye verdiği maddi zarardan ötürü de halefiyeti mevcuttur. Önemli olan bazı hususları genel şartlarda geçen tanımlamalarla açıklamak gerekirse:

Sigorta ettiren: Sigortacı ile sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme yükümlülüğü altına giren kişidir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabilir.

Sigorta poliçesi: Sigortalanan mal veya cana ait belirleyici bilgileri, sigortanın başlangıç ve bitiş tarihlerini, ödenecek prim ve teminat tutarlarını vb. içeren sözleşmeye ait yazılı belgedir.

Zarar gören: Zarara sebebiyet veren olay sonucu ölen, yaralanan, sakatlanan veya maddi zarara uğrayan üçüncü şahıslardır.

Eksper: Herhangi bir şeyin değerini belirlemek veya kaza ya da farklı bir nedenden dolayı oluşan hasarı maliyetini tespit etmek için görevlendirilen bilirkişilere verilen addır.

   II.        Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı, hasar gören aracın son durumunu belirten bir kavramdır. Araç değer kaybı, hasar alarak tamir edinilen, onarılan aracın ikinci el piyasa değerindeki düşüşünü ifade eder. Şöyle ki; kaza geçirip hasar gören araç, en iyi şekilde tamir edilmiş olsa bile değerinde bir düşüş meydana gelecektir.

  III.        Araç Değer Kaybı Nasıl Talep Edilir?

En az bir aracın karıştığı kaza halinde; tarafların bir araya gelmesi akabinde bir kaza tutanağı tutulur ve haksız aracın sigortası, haklı aracın hasarını gidermekle yükümlüdür. Sigorta şirketi açısından halefiyet söz konusudur yani sigorta ettirenin yerine geçmektedir. Bu hususun nasıl talep ve tahsil edileceği konusunda uygulamada bir takım farklılık mevcuttur fakat genel olarak başvurmadan tarafların bir araya gelerek bir ekspertiz ile kaza tutanağı tutması halinde haksız aracın sigortası, haklı aracın hasarını gidermekle yükümlenir. Öncelikle araç değer kaybının ekspertiz raporu ile tespit edilmesi gerekir.

Bu tespit yapıldıktan sonra sigorta şirketine yazılı başvuru yapılması ve ödemenin alınamaması halinde mahkeme ya da tahkim yoluna başvurulması gerekmektedir. Bu hususun hasar gören taraf açısından zamanaşımı iki yıldır fakat bu iki yıl içinde başka kazaya karışmış olmamalı ve bu bahsi geçen hasar görenin olay neticesinde kusursuz olması gerekmektedir. İşbu şartlar gerçekleşmesi ardından kusurlu olan aracın sigortası araç değer kaybını poliçe kapsamındaki limitler dâhilinde ödemekle yükümlüdür.

Saygılarımızla,                                                                                                                                                                            

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir